Vad är Botox?

Botox innehåller Botulinumtoxin och är skapat för att mjuka upp din spända muskulatur och för att ge volym och ge ett lyft till förslappad hud.Botox används främst till ansiktet för att behandla olika områden och dess muskulatur, men är även användbart för behandling av exempelvis svettkörtlar på händer och fötter. Botox i pannan används när du vill åtgärda din glabella, få bortarga rynkan eller vill få bort linjer i pannan.Deep Wrinkles Treatment Edmonton | Wrinkles Treatments That Work

Dina muskler i ansiktet hör ihop och när du använder ena sidan av ansiktet påverkas resten av ansiktet. Det påverkas när du spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som du får linjer i pannan eller rynkig panna.Med botox kan du motverkaEn botoxbehandling ger effekt på} hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet till exempel.

Botox är även en behandling som åtgärdar problemdrabbade områden. Botox är bra mot huvudvärk och migrän och för att skapa lugn i överspända muskler.När du behandlar med botox i pannan lugnar dumusklerna i pannan och din glabella, även kallat argrynkan, slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket kan bilda migrän.

Botox pris

Botox varierar i pris. Beroende på vad det är som du vill behandla och vilken typ av behandling som du är i behov av med botox skiljer sig priserna åt.

Du kan exempelvisbehandlabotox kråksparkar,botox argrynka eller botox gummy smile för att nämna ett par av områdena som du kan behandla.

Svar på hur mycket det kommer att kosta ges under din konsultation med din behandlare som du träffar innan botox injiceringen. Där går ni tillsammans igenom vilket område du behöver habehandling med botox, om du gjort botox förut eller om det är första gången med Botoxbehandling göteborg. Det är under vår konsultation som vår legitimerade behandlare ger sin perspektiv angående vilkenbotox behandling som passar bäst för att ge dig ett naturligt resultat.

Botox injektion – Procedur?

Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration innan din injicering. Sedanhar du en kort konsultation tillsammans med din blivande behandlare för att förklarasteg för steg, pris och för att besvara om du har några frågor.Även om det är din första botoxbehandling eller om du har gjort behandling med botoxförut, så vill vi att du är trygg med oss som klinik och ett av de stora skälen till konsultationen är för att din behandlare ska gesin åsikt om din behandling.

Behandlaren kommer rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. Det är med en tunn nål som vi injicerar små mängder botox där markeringarna är gjorda. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på hur stort område som ska behandlas är proceduren över inom ett par minuter. Vissa områden är mer känsliga, men en botox injicering är vanligtvis relativt smärtfri.

Botox före efter

En vanlig fråga vi får är när kommer effekten av botox?Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.